DEN POEZIE

08.11.2016 23:10

 

Zveme Vás do naší knihovny na podvečer, který se bude konat v rámci festivalu Den poezie,

a to v sobotu 19. listopadu od 17 hodin. Náš pořad nese název

OD NONSENSU K NĚZE aneb POEZIE PRO DĚTI NENÍ JENOM PRO DĚTI.

Z police s poezií pro děti vybereme knihy, které mají potenciál vytvořit most mezi generacemi.

Budou vítány i Vaše příspěvky, a to i mimo hlavní téma.

 

Den poezie (13. – 27.11.2016)