Malovaný kraj o Marcele Trtkové a o Vináru

21.09.2013 23:43

V čerstvém (letošním pátém) čísle národopisného a vlastivědného časopisu Malovaný kraj se v  seriálu Výrobci krojů na Slovácku píše o naší spoluobčance Marcele Trtkové (podívejte se aspoň na fotečku: www.malovanykraj.cz/prave-vyslo/37-prave-vyslo/2013-5/219-habartova-romana-vyrobci-kroju-na-slovacku-28), strana vyhrazená  seriálu o cimbálových muzikách je věnována Vináru. Časopis Malovaný kraj si můžete půjčit i v naší knihovně.