Svatba ve Veletinách

07.01.2013 22:59

 

Nová publikace Svatba ve Veletinách obsahuje text paní Anežky Prchlíkové o průběhu tradičních svateb ve Veletinách v první polovině 20. století, jak jej zpracovala podle svých vzpomínek a písemných záznamů. Kromě popisu příprav na svatbu a jejího průběhu je zde zachyceno i říkání nad koláčem v podobě, jak jej autorka sama říkala na svatbě své kamarádky. Nechybí zde ani texty písní, které se zpívaly, včetně notového záznamu.

Brožuru vlastním nákladem vydali manželé Cimalovi, u kterých si ji také můžete zakoupit, a to buď za "výrobní" cenu 50 Kč, kterou pomůžete alespoň částečně uhradit náklady na tisk, nebo za sponzorskou cenu 100 Kč, kterou podpoříte vznik dalších publikací se vztahem k Veletinám. Svatbu ve Veletinách si můžete objednat také e-mailem, a to na adrese sesity@cimala.eu.