Čtenářem naší  knihovny se může stát každý zájemce, který řádně vyplní přihlášku. Za nezletilé děti tuto přihlášku podepíší jejich zákonní zástupci, kteří pak také přebírají zodpovědnost za případné škody, které dítě knihovně způsobí. Běžné výpůjční služby jsou poskytovány zdarma.

 

Naše knihovna poskytuje tyto služby:

PŮJČOVÁNÍ KNIH

Ve výpůjčním fondu naší knihovny je k dispozici 2724 knih, z toho 1317 knih beletrie, 367 naučných pro dospělé, 924 knih pro mládež a 116 knih naučných pro mládež (r. 2014).

Kromě těchto knih využíváme také možnosti pravidelně si půjčovat soubory knih z výměnného fondu, který spravuje knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti.

 

MEZIKNIHOVNÍ VÝMĚNNÁ SLUŽBA

Potřebujete-li si půjčit knihu, která není ve fondu naší knihovny, můžeme ji pro vás vypůjčit z knihovny jiné. Tato služba je však zpoplatněna, a to podle výše poštovného, které je třeba za doručení knihy uhradit.

 

PŮJČOVÁNÍ ČASOPISŮ

V roce 2017 jsou pro naši knihovnu řádně předplaceny tyto časopisy:

Čtyřlístek, 21. století Junior, Bílé Karpaty, Malovaný kraj, Raketa, Velecký zpravodaj

Kromě těchto časopisů odebíráme v remitendě (tj. se zpožděním cca 3 měsíců, ale za velmi výhodnou cenu) tyto časopisy:

Časostroj, Moje psychologie, Sluníčko, Tajemství vesmíru, Tom a Jerry, Xantypa, Zahrádkář, Živá historie

 

PŮJČOVÁNÍ SPOLEČENSKÝCH  HER

Dobble, Ubongo, Dominion, Osadníci (karetní verze), Párty alias Velká sázka, Česko – otázky a odpovědi, Svět v kostce (zeměpis), Historie v kostce, Vesmír v kostce, Scrabble, Superfarmář, AZ kvíz

 

VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝ INTERNET

Knihovna je pro veřejnost vybavena jedním pracovním místem s přístupem k internetu.