KLUB ČTENÁŘŮ

Termín konání klubu čtenářů ještě hledáme.
V říjnu bude schůzka i ve středu 3. října i ve čtvrtek 4. října, vždy od 15.30. Náplň bude stejná (Doktor Proktor od Nesba), takže si tento týden vyberte jen jeden termín.

Pokud byste všichni mohli chodit v úterý od 14 hodin, začneme takto až od listopadu.

 

GRUZIE - cestovatelská přednáška

čtvrtek 15. listopadu 2018 od 17 hodin v knihovně

 

TKANÍ S PANÍ MARTINOU HOLCROVOU

leden 2019

 

NOC S ANDERSENEM

pátek 29. března 2019