KLUB ČTENÁŘŮ

Schůzky klubu čtenářů se konají každou první středu v měsíci od 15.30. Noví členové nebo i náhodní návštěvníci jsou kdykoliv vítáni.

 

NOC S ANDERSENEM

pátek 23. března 2018