Zápis z Pamětní knihy obce Veletiny (tj. z kroniky) z roku 1920:

"Podle zákona z 22. července 1919 byla zřízena ve zdejší obci obecní veřejná knihovna. Výnosem ministerstva školství a národní osvěty č. 23.074 z r. 1920 udělena byla na knihovnu subvence 500 K, obec dala příspěvek 100 K a skříň za 130 K, něco knih zaslal spolek "Osvěta" z Uh. Hradiště, a tak hned prvním vykazuje seznam knih 147 čísel. Dle toho zákona přispívá obec na knihovnu obnosem ročních 50 h z jedné osoby = celkem 300 K. A hned zřízena místní knihovní komise, která dozírá na správu knihovny."

Mnoho knih do knihovny věnoval také prof. Lubomír Niederle. (Mezi nimi i své významné dílo Moravské Slovensko, které však bylo v 70. letech přeřazeno do knihovny ZŚ ve Vlčnově, kde už také není.) Z tohoto souboru se zde zachovala poslední kniha, a to Utrpení mladého Werthera. Tento exemplář se již běžně nepůjčuje, slouží spíše jako muzejní kousek, vzácný zejména  podpisem prof. Niederla.

 


 

Knihovna se stala bodem ve volebním programu "Volného sdružení neodvislých" v komunálních volbách v roce 1927, jak o tom svědčí i předvolební leták vlepený v Pamětní knize obce Veletiny. Zde je jeho část:

Volební strana s tímto programem ovšem neuspěla a skončila na posledním místě.

 

Knihovníci

Z místních občanů působili v knihovně jako knihovníci: pan Vl. Šišák z č. 46, pan Josef Koníček z č. 22, paní Marie Kryštofová z č. 153, Marie Kolková z č. 184, Alžběta Válková z č. 149,  Martina Kachníková č. 207;  od roku 1990 do září 2009 poskytovala tuto službu spoluobčanům paní Anežka Prchlíková z č.157. Další osobou na seznamu je Monika Cimalová z č. 74.

 

Automatizace knihovny

Během roku 2012 byl celý knihovní fond vložen do elektronického katalogu a od ledna 2013 se začalo půjčovat elektronicky, tj. přes počítač.

V roce 2013 byly provedeny rozsáhlejší úpravy knihovny (tj. kompletní výměna nábytku, oprava elektroinstalace, montáž promítacího plátna). Na tyto úpravy byla vynaložena částka necelých 250.000 (přesnější číslo zatím neznám).